Vantaan Moottorikerho ry                                                                

Aika ja paikka : 28.04.2021 klo 18.00 – 19.00 – teams kokous  

 

 Vantaan Moottorikerho ry:n kevätkokous pidetään keskiviikkona  28.4.2021 alkaen klo 18 virtuaalisesti 

 

Tämä on mahdollista väliaikaisen lain (677/2020 Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi) perusteella ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemän päätöksen perusteella (31.3.2021 päätös yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoitusten kiristämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella). 

 

Ilmoittaudu kokoukseen sähköpostitse jasenasiat@vantaanmoottorikerho.fi 

 

Kutsulinkki lähetetään kokouspäivänä sähköpostiin 

 

KEVÄTKOKOKOUS 2021 - ESITYSLISTA 

1.     Kokouksen avaus 

2.     Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  

3.     Valitaan Kokouksen ääntenlaskijat pöytäkirjantarkastajat  

4.     Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

5.     Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus vuodelta 2019 

6.     Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto 

7.     Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille 

8.     Valitaan tilintarkastajatoiminnantarkastaja  ja heidän varamiehensä  

9.     Valitaan kerhon puheenjohtaja 

10.Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan kerhon hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle  

11.Valitaan edustaja liiton vuosikokoukseen 

12.Esitellään kerhossa toimivat jaokset ja tiedotetaan niiden vetäjistä  

13.Esitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

14.Esitellään hallituksen laatima tulo ja menoarvio vuodelle 2021 

15.Päätetään jäsen ja liittymismaksuista vuodelle 2022  

16.Päätetään kerhoon kutsuttavista kunniajäsenistä 

17.Kokouksen päättäminen  

 

 

 

 

CategoryUutiset