Kiitos, että olet mukana varmistamassa turvallisen ja toimivan kilpailun omalla työpanoksellasi!

-Tämä ohjeistus korvaa edelliset ohjeistukset ja toimintamallit, jotka aikaisemmin ovat olleet käytössä. On yhteinen etu, että kaikki toimivat samojen toimintamallien mukaan.

Tärkeysjärjestys:

  1. Ratatuomarin oma turvallisuus
  2. Turvata kilpailijoille turvallinen kilpailu 
  3. Tiedottaa lipulla muita ratatuomareita
  4. Huomioida radalla tapahtuneet rikkeet

Ratatuomarin sijoittuminen:

Ratatuomari seisoo 2 m päässä radan reunasta ja tarkkailee 90 asteen kulmasta koko rata aluettaan. (Tulosuunnasta seuraavalle lipulle saakka).

Kun lippua tulee käyttää, niin ratatuomari kävelee radan reunaan ja pitää joko lippua paikallaan tai heiluttaa lippua. Muista myös tarkkailla tulosuuntaan, sillä varmistat omaa turvallisuuttasi.

Kun liputtaminen päättyy, peruuta takaisin 2m päähän radasta ja olet paremmin turvassa

Ratatuomari ei jätä asemapaikkaansa kesken kilpailua, eikä mene radalle. Ratatuomarin tehtävä on estää kaikki lisävahingot tiedottamalla lipullaan. 

Liputus

Ratatuomarin ”työkaluna” on lippu. Keltainen lippu on hyvä pitää poissa näkyvistä ajon aikana, kun lippua ei tarvita, mutta kokoajan käsillä.

Lippu on kaksivaiheinen. Kilpailijoiden tulisi osata toimia sen mukaisesti. Tulkinta eroa lippujen välillä ei saisi olla, joten pidä toimintamalli selkeästi erilaisena. 

Lipun vaikutusalue on liputuksen kohteena olevan asiaan saakka ja loppuu siihen.

Yleistä:

Pukeudu sään mukaisesti ja varaa juotavaa sekä energiaa erien ajaksi. Huolehdi WC-käynnistä taukojen aikana. 

Paikallaan oleva keltainen lippu:

Lippua tulee pitää kiinni alareunasta! Silloin se ei heilu tuulessa ja sekoitu heilutettuun lippuun.

Tarkoittaa oman lippualueen vaikutusalueella, että kilpailijan tulisi huomioida ympäristöä tarkemmin ja lisätä tarkkaavaisuutta. Radan reunassa voi olla kilpailija, mutta ei kuitenkaan suoraan vaara-alueella, missä törmäämisen uhka on välitön. Kilpailijan ei tarvitse alentaa nopeuttaan, vaan voi ajaa täyttä kilpailunopeuutta ja hypätä hyppyrit yli.. Ainoastaan lisätä tarkkailuaan. Siksi paikallaan olevan keltaisen lipun käyttökynnys on hyvin matala, sillä se ei vaikuta kilpailun kulkuun.

Heiluva keltainen:

Lippua heilutetaan selkeästi suurta kahdeksikkoa ripeästi, joka lisää lipun havaittavuutta.

Kilpailijat alentavat selkeästi ratatuomarin nähden ajonopeuttaan ja eivätkä enää saa hypätä hyppyrin yli asti. Lippu vaikuttaa kilpailutilanteeseen selkeästi ja sitä käytetään kun turvallisuus syistä törmäys todennäköisyys on suuri ja ilman liputtamista kilpailija ei tilanteeseen voi varautua. Kilpailija EI saa ohittaa toista kilpailijaa heiluvan keltaisen lipun vaikutusalueella

EA Lippu ”Valkoinen-Punainen rasti”

Ensiapulippua tulee pitää paikallaan, nostetaan kun radalla on EA henkilökuntaa, niin lippu aina silloin esillä.

Kuljettajat alentavat merkittävästi nopeutta, eivät voi hypätä yli tai ohittaa ja ajavat peräkkäin onnettomuuspaikan ohitse

Liputus päätös on heilutetun ja paikallaan olevan keltaisen lipun välillä on aina ratatuomarin ikioma päätös ja sillä hetkellä aina oikea. Sitä ei voi kyseenalaistaa, vaan kilpailijan tehtävä on ainoastaan reagoida ja noudattaa lippua. EA lippu on aina silloin kun EA henkilökunnan jalka on radalla. 

On mahdollista, että ensin on paikallaan oleva keltainen, sitten heilutettu, nousee EA lipuksi ja sitten palaa esim. paikallaan olevaksi keltaiseksi.

Aikatauluihin:

Kun tutustumiskierroksen tai kilpailun viimeinen radalla oleva kuljettaja ohittaa ratatuomari pisteen, niin nosta lippu taivaalle ylös. Näin tämä lipunnosto seuraa viimeistä kuljettajaa ja tapahtumaa voidaan jatkaa heti kun viimeinen tulee pois. Kukaan meistä ei halua päästää seuraavia kilpailijoita ajamaan jos joku vielä on radalla. Kilpailun johtaja ei näe koko rataa, mutta voi seurata ylösnostettuja lippuja. Lipun voi laskea alas vasta kun seuraava on sen nostanut

Lopuksi heilutetun tai EA lipun noudattamatta jättäminen:

Jos kilpailija ei noudata lippua, niin siitä pitää saada tieto kilpailun johtajalle radiolla. Ratatuomarin tehtävä kirjata kuljettajat jotka ei noudata liputusta.

Jos niitä on useampia ja menee sekaisin kilpailunumeroissa, niin parempi kertoa vain se, josta on varma. Se, mitä tuon ilmoituksen jälkeen tapahtuu on kilpailunjohtajan päätös. Ratatuomari kertoo vain mitä on huomannut ja jatkotoimenpiteet ovat kilpailunjohtajan käsissä.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.